Nyheter och reportage

Här kan du läsa reportage från olika evenemang på centret och intervjuer med våra besökare. Vi får då och då besök av nyhetsmedier, vilket ger tillfällen att visa upp vad vi gör. Att tala med journalister eller låta sig fotograferas är dock för våra besökare alltid frivilligt.