Själavårdssamtal

Behöver du någon att tala med? Kanske känner du oro, sorg, ensamhet eller något annat du vill tala med någon om? Då kan boka ett självavårdssamtal. Även den som inte är troende kan boka ett själavårdssamtal med vår officer Elisabeth Söderström. 

Själavårdssamtal – ett personligt samtal

Du samtalar med vår officer som har tystnadsplikt och är utbildad på att hålla själavårdssamtal och även samtal om sorg. Hon kan ge förbön och samtala om andliga frågor.

Alla människor kan ha behov av samtal någon gång i livet. Det är inte ovanligt att behovet blir starkare när vi upplevt en förändring. Förändringen kan då medföra att vi behöver prata om den nya situationen och kanske förlika oss med att saker och ting inte är som det var förut.

Men oro, ångest eller svåra känslor kan ibland uppstå utan synbar orsak. Det kan vara bara något du känner att du behöver tala om. Och kanske hittar du under samtalet sätt att lära känna den känslan bättre och förstå hur du ska leva vidare med den.

Så bokar du ett samtal

Du bokar in ett samtal direkt på centret. Fråga efter vår officer Elisabeth Söderström. Ett samtal kan vara i upp till 60 minuter. Vid behov kan du återkomma och ha ett eller flera uppföljande samtal.