Vill du hjälpa oss

Det är många som uppskattar och värdesätter vårt sociala arbete.
Är du en av dem, får gärna sätta in ett bidrag

Pg 83 33 35 - 3

Swisch 123 177 77 21

Gud välsigne dig!