Vår profil

Vår profil

  • Vi vill hjälpa människor till en andlig, psykisk, fysisk och social rehabilitering
  • Vi tror att den kristna livsåskådningen har ett viktigt budskap till alla människor
  • Vårt nära samarbete med Uppsala kår ger våra boende stor möjlighet till att knyta an den kristna gemenskapen. Varje söndag erbjuds de boende att tillsammans med personal besöka en gudstjänst
  • Vi uppmuntrar till eget engagemang i de självhjälpsgrupper som finns, AA, NA, GA, till hjälp för beroende av alkohol, narkotika, spel mm
  • Varje morgon har vi en kortare andakt med efterföljande frukost. En kväll i månaden bjuder vi in någon grupp eller församling för att dela sina kunskaper och erfarenheter kring det kristna budskapet och/eller att leva ett drogfritt liv