Ge inte upp

Det finns någon som bryr sig...

GE INTE UPP

Om du tittar upp och molnen skymmer solen. Om du gav allt men inte nådde fram. Om du visade vänlighet men fick tillbaka hårda ord. Om du fallit och blivit liggande. Ge inte upp. 

Till dig som velat och vågat men inte sett drömmen bli sann. Till dig som inte fick allt de andra fick. Ge inte upp.

Till dig som ropat ut i natten men bara hört din egen röst eka. Till dig som en gång log men nu gråter. Ge inte upp!

När modet flytt och hoppet vacklar. När frågorna inte får några svar. När du föll i samma fälla igen. När livet blivit en rundgång och vardagen grå. Ge inte upp!

Du är inte ditt misslyckande, du är inte ditt felsteg. Du är inte dina svåra minnen, du är inte dina sår. Hoppet lever för dig, morgonen vaknar för dig, solen lyser och vinden blåser för dig.

Du är inte bortglömd, inte borttappad. Inte märklig och inte udda. Utan högt älskad, värderad dyrt. Oändligt betydelsefull och strålande vacker.

Du kommer att förstå bättre imorgon, om du inte ger upp. Du kommer att se resultat imorgon, om du inte ger upp. Du kommer att vara starkare imorgon, om du inte ger upp. Du kommer att nå ända fram, om du inte ger upp.