Historia

Sagahemmet hösten 1966

Det startade redan i september 1966 som ett resultat av att kommunen behövde någon form av härbärge - tak över huvudet - som många redan på den tiden saknade.

Verksamheten tog sin början i två baracker som stod på den nuvarande tomten på Storgatan (se infälld bild ovan). Arbetet har sedan dess utvecklats och målsättningen har höjts avsevärt, med tanke på att ge våra gäster en större möjlighet att slussas ut i samhället.

Sagahemmet startade på uppmaning av Uppsala kommuns socialförvaltning 1994, ett natthärbärge för att möta det stora behovet av hjälp åt de hemlösa. Läs mer om vårt natthärbärge och stödboende.

Vi arbetar utifrån den kristna grundsynen om att alla människor har ett lika värde och att alla är unika. Vårt arbete syftar till att ge det stöd som varje individ kan behöva för att klara ett eget boende.

Sagahemmet är drogfritt och det råder en varm och kamratlig atmosfär på Sagahemmet. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Det finns alltid någon till hands, redo att hjälpa till med samtal eller andra åtgärder. Ett flertal av personalen är kristna och det upplevs många gånger som positivt inte minst när frågor om det existentiella blir aktuellt.

William Booth:s välkända fras; Soup, soap and salvation, "Soppa, tvål och frälsning" är det som alltjämt gäller för vårt sociala arbete.