Personal

Personal

Vår ambition är att erbjuda så bra hjälp som möjligt till våra gäster.

Därför är det viktigt att personalen mår bra och att man känner stöd från sin arbetsgivare. Vi ser personalen som en stor resurs i vårt sociala arbete.