frälsningsarmén Östersund

Kår och kyrka i Östersund sedan 1898

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med stort socialt engagemang, som finns i stora delar av världen. Här i Östersund har kåren funnits ända sedan 1898. Idag är vi en liten församling som vi tror kan betyda desto mer för alla vi har förmånen att få inkludera – besökare, medlemmar, frälsningssoldater och volontärer. Vårt mål är att erbjuda en värmande och meningsfull gemenskap med Jesus i centrum. 

Socialt arbete – stöd med gemenskap   

Det sociala arbetet är viktigt för oss i Östersund. Traditionen att arbeta socialt har varit central ända från början då Frälsningsarmén bildades 1865 i London. Metodistpastorn William Booth och hans fru Catherine Booth vände sig till de fattiga, alkoholmissbrukare, prostituerade och personer i annan social utsatthet. De nådde människor som inte passade in i den tidens kyrkor och började efter en tid med egna gudstjänster och bildade kyrka. 

Här i Östersund träffar vi varje vecka många människor som har det svårt på olika sätt. En del har svårt att få pengarna att räcka till, en del kämpar med sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk. Många upplever ensamhet. Vi ger hjälp efter vår förmåga. Varje onsdag bjuder vi t.ex. in till "Mätt och Förlåten" där vi delar en stund med soppa, gemenskap och andakt. (Ej under sommaren.)

> Mer om socialt arbete i Östersund

Musikcafé och kör – en sjungande församling

En lördag varje månad brukar vi ha musikcafé, då vi lyssnar på levande musik, tillsammans deltar i allsång och sjunger önskesånger. Vi har en kör för daglediga, (RPG-kören) som träffas hos oss en gång i veckan, sjunger och umgås. Det är exempel på viktiga aktiviteter som skapar gemenskap. För mer information om dessa och andra verksamheter, se vårt program här på hemsidan. 

> Våra aktiviteter i Östersund

Ta med barnen till gudstjänsten!

Vi har också gudstjänster och andra samlingar i mindre grupp där vi fokuserar på bön, bibel och lovsång. Det kristna budskapet är grunden för allt annat vi gör. Om du vill vara med i Alpha-grupp för undervisning om kristen tro, eller i någon träff för bön, så hör av dig till oss. 

Barn är självklart också välkomna till Frälsningsarmén. När vi har gudstjänst eller musikcafé brukar vi försöka ordna så att barnen får möjlighet att göra något som är roligt för dem. På skollov ordnar vi ibland lovaktiviteter för barn och familjer.

Vi hoppas att Frälsningsarmén ska vara en plats där många kan känna sig hemma och vara sig själv.

Välkommen du med!