Barnverksamhet

Vi ser fram emot att se vår barngrupp växa! När det är söndagsgudstjänster är det förberett för Barnkyrka som äger rum samtidigt som gudstjänsten. Vid större evenemang som Musikcafé finns det aktivitet för barnen och en delvis separat samling. 

bakning
lek