Gudstjänster och musikcafé

Söndagsgudstjänster

Vi har just nu oregelbundna gudstjänster på kåren. Dessa är på söndagar kl.17 och information kommer komma ut på alla våra kanaler inför varje gudstjänst. 

Vi tar del av undervisning, lovsjunger och tillber tillsammans, samtalar om smått och stort och delar gemenskap över fika. Varmt välkommen!

Här firar vi gudstjänst tillsammans på Kåren.
Här firar vi gudstjänst tillsammans på Kåren.

Musikcafé

Som gemenskapsfrämjande aktivitet anordnar vi Musikcafé på Kåren. 
Några tillfällen per termin träffas vi för Musikcafé då vi lyssnar på härlig musik, sjunger allsång och önskesånger tillsammans. Vi fikar tillsammans och delar gemenskap. För barnen finns det pyssel och aktivitet. 

café
café