Personal

Dessa personer kommer du möta på Frälsningsarmén i Östersund!

Medarbetare på kåren

Kåransvarig 

Inger Silfverdal

Göran Eriksson
Vaktmästare/husfar 

Göran Eriksson