Stöd vårt internationella arbete

DU ÄR ÄLSKAD AV GUD DEN HÖGSTE!

GUD HAR EN PLAN FÖR DITT LIV!

BE TILL GUD, HAN VILL LEDA DIG PÅ SINA RÄTTA VÄGAR FÖR SITT NAMNS SKULL!

GUD ÄR EN LEVANDE GUD OCH HAN ÄR MÄKTIG ATT HÖRA OCH SVARA PÅ DIN BÖN!

DEN SOM VÄNDER SIG TILL GUD MED ETT ÄRLIGT HJÄRTA VÄNDER HAN SIG INTE BORT IFRÅN!

NÄRMA ER GUD SÅ SKA HAN NÄRMA SIG ER!

”Bön: Ära vare Gud i höjden! Prisad vare du vår Fader! Tack för att du sände din älskade son Jesus Kristus till frälsning för alla människor som vill ta emot honom, tack för att du ger oss nåd och tro. Tack Jesus Kristus för att du förlåter dem som tror på dig, du älskar oss, genom dina sår är vi helade, genom ditt blod är vi förlåtna, i dig är vi rättfärdiga av nåd, genom tron så att ingen kan berömma sig själv, ditt verk är det Gud, tack för din nåd och gåva! Din är äran och makten i evighet!”