Stöd vårt internationella arbete

Nyheter

Här kommer nyheter från Frälsningsarmén i Nyköping att annonseras framöver!

Bild från Öppna förskolan på Frälsis.

Frälsningsarméns Öppna förskola

Öppettider: onsdagar och fredagar kl. 09:00-12:00

Här är barn mellan 0-6 år välkomna tillsammans med en vuxen.

Vi leker, målar, pysslar, sjunger och fikar tillsammans.

Varmt välkomna!


Väl mött!

Mia Kleringer - Familjekonsulent.

Bilden visar ett tomt kors, en duva och ljus: detta kan få symbolisera den uppståndne Messias och frälsningen, den helige Ande-vår evige hjälpare, och att Gud är ljus och alltigenom god.