Stöd vårt internationella arbete

Frälsis på S:t Annegatan 10 i Nyköping

Välkommen till Frälsningsarmén i Nyköping! 

En plats i universum för att finna och möta Jesus Kristus, och att dela livet med honom tillsammans med andra människor! Han som är vägen, sanningen och livet!

”Här är alla välkomna! Vi vill vara en trygg och kärleksfull gemenskap där vi vill få alla att trivas och växa i tro och kärlek då vi får ta emot Guds nåd sanning och ljus. Vi tackar dig allsmäktige Gud för att du vill ge oss frälsning och för att du gått i förväg och berett plats för oss i ditt eviga hem som kallas himlen. Vi prisar dig och tackar dig för din godhet och din goda viljas beslut att ta emot oss som dina älskade barn genom Jesus Kristus när vi tror på dig. Vi prisar och tackar dig, du himlens och jordens Gud, din är äran och makten i evighet. Amen”

”Jesus har en väg för dig som leder till liv. Gud har fridens tankar för dig, och de tankarna är fler än alla sandkorn i världen, och han älskar dig så högt att han gav sitt liv för dig, han offrade sig själv, dog och uppstod för att du skulle få frid på jorden och frid i himlen och för att du skulle få vara delaktig i hans gemenskap. Genom tron har han gett dig av sin nåd i Jesu dyrbara blod, han vill ge dig upprättelse, förlåtelse, helande och rättfärdighet. Jesus ger dig frid i själen! Jesus ger dig ett nytt liv, han föder dig på nytt genom den helige Ande och gör dig till en ny skapelse! Det gamla är förbi, Gud gör något nytt! Han hjälper dig att klä av dig den gamla människan och att ikläda dig den nya människan och att leva i helgelse och ge dig en ny god vilja. Välkommen hem, livet med Jesus! Vi är en troende församling som vill förmedla Jesu kärlek till alla människor!”