Föräldrakontakt

Kontakten mellan föräldrar och personal är viktig och värdefull. Det är viktigt att vi diskuterar just ditt barns behov, intressen och möjligheter.

Vi vill göra vårt bästa för att ditt barn ska må bra när det är hos oss! För att tillgodose varje barns behov så långt möjlighet finns så behöver vi få prata med varandra i lugn och ro och det gör vi på föräldrasamtal: ca en månad efter inskolning har vi ett uppföljningssamtal.

Vi har utvecklingssamtal 1 gång varje termin, men har du frågor eller oklarheter är det bara att prata med oss när de dyker upp. Den personal som ansvarar för inskolningen är också den som du, eventuellt tillsammans med någon ytterligare medarbetare, har samtal med. Vi har tystnadsplikt, dvs att alla vi som arbetar berörs av sekretesslagen. Detta innebär att vi inte får uppge något om t.ex. barnens hemförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi eller utveckling.


Morgonsol är inget kooperativ och ni som föräldrar deltar inte i verksamheten, men både personalen och barnen uppskattar om ni vill komma och vara med under en hel eller en halv dag.

Vi har en arbetskväll varje höst i trädgården. Då önskar vi att så många föräldrar som möjligt kan ställa upp. Vi har alltid en anställd i trädgården under sommarhalvåret, men själva vår- och höströjningen behöver vi hjälp med. Detta är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakt med ditt barns kamraters föräldrar.