Tider och vid sjukdom

För oss på förskolan är det viktigt att veta när ditt barn kommer och går. Därför är det viktig för oss att få information om barnets tider, frånvaro, hämtning och lämning.

Tider och vid sjukdom

 

Meddela oss

Om barnet är sjukt eller ledigt.
Om barnet ska gå hem med någon annan än föräldrarna.
Om barnet ska lämnas eller hämtas annan tid än vad som står på schemat.

Var noga med att vi har ett schema som är aktuellt. Vid permanent schemaändring meddela senast en månad innan det börjar gälla.

Det är mycket viktigt att vi alltid kan nå er under hela dagen. Säg till om du är bortrest eller svår att få tag i och vem vi i så fall kan ringa istället. Om du blir försenad så ring och meddela oss!

Barnens vistelse på förskolan styrs av föräldrarnas arbete eller studier. Är man som förälder ledig så är barnet också ledigt. Är man nattarbetande får barnet vara på förskolan 8 timmat efter avslutat nattpass. Vid arbetslöshet eller föräldraledighet har man rätt att ha barnen på Morgonsol 15 tim/vecka. Då betalar man halv avgift.


20 timmar istället för 15

På Morgonsol har vi beslutat att de sk. '15-timmarsbarnen' (dvs. barn som har en förälder som är arbetslös eller föräldraledig) får vara på förskolan 20 timmar/vecka. Detta innebär att barnet är här måndag-torsdag 9.00-14.00. I gengäld är man ledig alla skollov (dvs höstlov, jullov, februarilov, påsklov) under året, tar semester efter midsommar och börjar igen v. 34.


Semesterstängt

Morgonsol har stängt fyra veckor under sommaren (vecka 28-31).


Vid sjukdom

Barnen måste orka vara med på de olika aktiviteter som sker på förskolan, även utomhus. Vi rekommenderar därför en feberfri dag innan barnet återvänder till förskolan.

Meddela gärna oss dagen innan att barnet kommer tillbaka.

Tala om för oss om barnet har löss eller springmask, så vi kan vidta åtgärder här på förskolan.

Är ett syskon hemma och är sjukt (och en förälder VABar), får det friska barnet vara på förskolan 9.00-14.00.

I magsjuketider gör vi allt vi kan på förskolan för att hindra att det sprider sig. Vi använder pappershanddukar, vi ser till att barnen tvättar sig noga efter varje toalettbesök, när de har varit ute och innan måltider. Vi 'spritar' alla handtag, bord och stolar varje dag. Vid blöjbyte använder vi alltid pappersunderlägg som slängs och därefter 'spritar' vi. Vi är ute så mycket som möjligt!

Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen och/eller diarrén. Är någon i familjen hemma för magsjuka ska barnet också vara hemma, för att undvika spridning.

Läs mer i Socialstyrelsens bok Smitta i förskolan >>