logotype

Vi söker en socialkonsulent-fältarbetare i Helsingborg

Vi söker dig som är empatisk, modig och engagerad. Fokus för jobbet är arbetsområdena uppsökande verksamhet, gruppverksamhet samt stöd för hjälpsökande. Det är en 100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Intervjuer sker löpande. 

Vågar du skapa förändring?

Frälsningsarmén i Helsingborg är en pionjär kristen församling som uttrycker sitt hjärta för Helsingborg och ”de minsta bland oss” bland annat genom sitt arbete mot människohandel och prostitution. Handeln med människor är en humanitär katastrof som sker mitt ibland oss och varje människa är värd att kämpa för. Arbetet mot människohandel och prostitution i Helsingborg syftar till att vara pådrivande för en positiv utveckling inom området i staden, för de utsattas bästa.

Arbetsuppgifter

Fokus för jobbet är arbetsområdena uppsökande verksamhet, gruppverksamhet samt stöd för hjälpsökande.

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Uppsöka målgruppen där de finns, utifrån egen verksamhet och vid hänvisning av myndigheter och andra aktörer.
 • Delta i projekt som riktar sig mot målgruppen.
 • Leda gruppverksamhet.
 • Planera och ge stöd till hjälpsökande.
 • Upprätthålla och utveckla samverkan med relevanta aktörer.
 • Tillhörande administration.

Målet för arbetet som fältarbetare:

Som fältarbetare är du spjutspetsen i arbetet mot människohandel och prostitution. Du arbetar både förebyggande och med skydd och stöd. Ditt engagemang är för den enskilda individen och du jobbar djuplodat med relationer med stort tålamod och flexibilitet och erbjuder riktade insatser med information och stöd i samverkan med andra.

Genom att spendera mycket av din tid ute i samhället har du möjlighet att identifiera riskgrupper och utsatta personer i olika miljöer, och kan bidra till formandet av nya projekt och i strategiska beslut. Din omsorg om individen omsätter du också i gruppverksamhet och inkluderar volontärer i verksamheten du driver. Du ser samband och bygger broar in i församlingens övriga verksamhet, med välmående för hela människan i fokus – ande, kropp och själ med respekt för individens önskemål och behov.

Om dig

Vi söker dig som är empatisk, modig och engagerad och uppfyller följande krav:

 • Relevant högskoleutbildning som t ex socionom, beteendevetenskap, fred och konfliktsvetenskap eller liknande.
 • Minst 2 års erfarenhet av arbete med målgruppen.
 • Lätt för att skapa och behålla kontakter, både internt och externt.
 • God kunskap om och förståelse för människohandel och prostitution och bakomliggande faktorer.
 • God kunskap om stödmekanismer och samarbetsaktörer inom området.
 • God initiativförmåga och självledarskap.
 • God kunskap i engelska.

Önskvärt:

 • Erfarenhet av att arbeta med volontärer.
 • Kunskap i ytterligare relevant språk.
 • MI-utbildad

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att bemöta målgruppen med respekt, samt svara upp mot relevanta etiska dilemman i enlighet med Frälsningsarméns värdegrund

Anställning och ansökan

Anställningen tillsätts under förutsättning att tjänsten godkänns i budgetprocessen. Anställningen är på 100 % med regelbundna arbetstider enligt schema. Flexibilitet kommer dock att efterfrågas periodvis för att kunna svara mot behov hos målgruppen och/eller samarbetspartners. Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Välkommen att söka genom att mejla till

emma.cotterill@fralsningsarmen.se

senast den 30 november.

Intervjuer sker löpande och urval påbörjas efter sista ansökningsdag. Innan anställning påbörjas kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.

Tack för din ansökan!