logotype

Klientkoordinator till skyddat boende

Socionomutbildning är ett krav för tjänsten. Ditt förhållningssätt skall präglas av respekt, empatisk förmåga och tydlighet. Som person är du trygg och engagerad. Vi arbetar utifrån principen ”hjälp till självhjälp” där vi vill att individen själv ska återerövra makten över sitt liv. Det kan vara en lång resa där du kommer att vara med. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 15 juni.

Om oss

Frälsningsarmén är en idéburen kristen organisation, och är en del av den världsomfattande kristna kyrkan.  

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i en helhetssyn på människan. Det baseras på att människor skall behandlas med respekt och alla människors lika värde. Den utgår också från att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och vill ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.  

Arbetet Lyktan (i Mälardalen) erbjuder skyddat- och stödboende för kvinnor, män och barn som varit utsatta för olika former av exploatering. Vi har fem platser och vi erbjuder tryggt boende, stöd i kontakter med myndigheter, praktik och arbetsträning, stödsamtal, hjälp att bygga upp ett eget stabilt nätverk, samt må-bra aktiviteter. Vi vill även utveckla ett uppsökande och förebyggande arbete som riktar sig till barn och unga utsatta för sexuell exploatering på och utanför nätet. 

Vi arbetar utifrån principen ”hjälp till självhjälp” där vi vill att individen själv ska återerövra makten över sitt liv. Det kan vara en lång resa där du kommer att arbeta utifrån individuellt anpassade handlingsplaner, genomförandeplan, uppföljningar, stöd- och motiveringssamtal. Du, tillsammans med vårt team, kommer att finnas med under utvecklingsprocessen. Du kommer även att bidra till att kvalitetssäkra arbetet och att ständigt förbättra våra rutiner och arbetssätt. Dokumentation sker i systemet IDOK. 

Arbetsuppgifter

  • Klientarbete: ta emot och möta individer utsatta för olika former av exploatering 
  • Genomföra stödsamtal, motiverande samtal, gruppaktiviteter med klienterna 
  • Ha övergripande ansvar för genomförandeplan och uppföljningar 
  • Kontakt med myndigheter och andra aktörer och samarbetspartners 
  • Kvalitetssäkring av arbetet 
  • Utvecklingsarbete  

Din profil

Socionomutbildning är ett krav för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att möta personer i exploatering i liknande arbete och har god kännedom om målgruppen. 

Ditt förhållningssätt skall präglas av respekt, empatisk förmåga och tydlighet. Som person är du trygg och engagerad. Det är viktigt att du utifrån personlig övertygelse kan stå för en kristen värdegrund, och samsyn med Frälsningsarméns värderingar. 

Du skall ha goda ledaregenskaper, samt att du också skall kunna behärska det svenska språket i tal och skrift. 

Anställning och ansökan 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50-100% enligt överenskommelse med 6 mån provanställning och arbetstiden är förlagd under dagtid.  

Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2024-06-15. 

Ansökan skickas via mail till: kremena.hultby@fralsningsarmen.se

Kontaktuppgifter 

Föreståndare: Kremena Hultby, 0739-206427