logotype

Klientkoordinator Safe Havens traffickingcenter

Safe Havens traffickingcenter på Kungsholmen i Stockholm är en lokal verksamhet inom Frälsningsarméns arbete mot människohandel. Vi söker nu en klientkoordinator på deltid.

Om oss

Safe Havens traffickingcenter är ett rättighetscenter för brottsoffer för människohandel, med Frälsningsarmén som huvudman, certifierade av Nationella Stödprogrammet (NSP). Advokatbyråerna Brottsbyrån och Asylbyrån är två kärnpartners som medverkar på centret varje vecka för att stötta centrets besökare.

Målsättningen för verksamheten är att ge utsatta för människohandel perspektiv på och tillgång till sina rättigheter som de är formulerade i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. Centret erbjuder också den utsatte en kontaktperson, en "legal buddy", som är volontärer på centret. Detta för att skapa tillit och trygghet för den utsatte.

Safe Havens traffickingcenter har funnits i Stockholm sedan 2018. Du kan läsa mer om arbetet i denna rapport: Femårsrapport Safe Havens

Safe Havens är en arbetsplats med möjlighet att påverka och utveckla arbetet. Det finns även möjlighet att arbeta hemifrån delar av arbetstiden. Som klientkoordinator måste man vara på arbetsplatsen på onsdag eftermiddag.

Arbetsuppgifter

Ansvarig för klientmottagning

Du koordinerar och planerar centrets drop-in-verksamhet med verksamhetssamordnare som stöd. Du förbereder möten mellan klienter och juristerna tillsammans med volontärerna samt dokumenterar vilken uppföljning som behövs. Du har även mandat att skriva under dokumentation som berör en klients process (fullmakt, ansökningar m.m.)

Volontäransvarig

Du rekryterar volontärer in i verksamheten som du sedan koordinerar till rätt arbetsuppgifter. Du samordnar och bestämmer innehåll på utbildning för volontärerna och skapar en grupphandledning per termin med verksamhetssamordnare som stöd.

Om dig

Vi tror att du är en person med stort humanitärt intresse, har goda kunskaper om människohandel samt grundläggande juridisk förståelse för asylrätt samt brottmål.

Vi ser gärna att du är jurist, socionom eller MR-utbildad. Även påbörjade studier är intressant för oss. Vi tror att du har grundläggande kunskap inom socialt arbete och traumamedvetet bemötande.

Arbetet kräver en mycket god social förmåga för att kunna möta utsatta människor på ett lyhört och inkännande sätt. Du behöver kunna handleda och se volontärerna i sin roll så att de är trygga med sitt uppdrag vad gäller gränssättning och bearbetning av det de får höra i mötet med klienterna. Det är meriterande om du har erfarenhet av att använda journalsystem.

Du behöver ha en god ledarförmåga och vara självgående i ditt ledarskap samt ha viss stresstålighet. God organisations- och strukturförmåga krävs. Goda kunskaper om Frälsningsarmén som samfund, värdegrundsmässigt och organisationsmässigt är meriterande.

Ansökan och anställning

  • En tillsvidareanställning som inleds med provanställning på 6 månader.
  • Omfattning 40-60 %
  • Vi rekryterar löpande.
  • Tillträdesdatum bestäms i samråd med den nyanställda.

Ansök i form av personligt brev samt CV till:

Lovisa Landälv, verksamhetsamordnare Safe Havens traffickingcenter
lovisa.landalv@fralsningsarmen.se