Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Hälsoklubbar på skolor ger ringar på vattnet

På Frälsningsarméns skolor i Kenya och Malawi driver eleverna hälsoklubbar. Syftet är att lära elever att tvätta händerna och sköta sin hygien. Men effekterna är större än så. ”Kunskapen om hur man sköter hygienen sprider sig till hela samhället, eftersom barnen gör likadant hemma. Så man kan säga att barnen blir ett slags förändringsagenter”, säger Margaret Musumbi, koordinator för Frälsningsarméns arbete i östra Kenya.

I länder som Kenya och Malawi är parasitsjukdomar vanligt förekommande. De kan orsaka svåra diarréer och leder i många fall till döden – inte minst bland barn.

— Enligt en rapport från UNICEF dör ett spädbarn varje minut på grund av en infektion det fått på grund av brist på rent vatten och en ohygienisk miljö, berättar Christian Lerne, som är ansvarig för Frälsningsarméns internationella arbete.

75 procent saknar tillgång till tvål och vatten

Bristfällig hygien är en dominerande orsak till smittspridning. Och här finns stor potential till förbättring. Enligt världshälsoorganisationen WHO saknar 75 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara – i länder som Kenya och Malawi – möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Ett väldigt effektivt sätt att sprida kunskapen om hygien i samhället har visat sig vara att börja med utbildning av elever i skolorna. Det är dessutom kostnadseffektivt.

— En rapport från Världsbanken visar att hygienutbildning är den mest kostnadseffektiva hälsoåtgärden. Det stämmer väl med erfarenheterna från Frälsningsarméns arbete i Kenya och Malawi, säger Christian Lerne.

Målmedvetet arbete ger resultat

Margaret Musumbi är koordinator för Frälsningsarméns arbete i östra Kenya. Hon berättar om erfarenheterna från grundskolan i Kyumbuni i Kenya. Där har man arbetat målmedvetet med vatten-, sanitets- och hygienfrågor under en längre tid.

Stora vattentankar har installerats på skolan och nya toaletter har byggts. Särskilda tvättstationer har även upprättats, där det finns tillgång till rent vatten och tvål för handtvätt. Och man har dessutom engagerat eleverna i hygienskolor, eller hälsoklubbar.

— Vi lär dem framför allt att tvätta händerna. Det har varit en nyckel och vi kan se en påtaglig attitydförändring bland eleverna, berättar hon.

En handtvättstation är en god investering för att minska smittspridningen och förbättra hälsan, enligt Ngolia Kimanzu på Frälsningsarméns internationella avdelning.

— En handtvättstation, bestående av en vattenbox med kran och tvål, kostar ungefär 1 000 kronor att installera. Så kostnaden är liten, med tanke på vilka resultat som kan uppnås.

Kreativa grepp förbättrar hygienen

I Frälsningsarméns projekt på skolor är hälsoklubbar och hygienskolor centrala för att minska smittspridning och förbättra hälsan. Budskapet om att tvätta händerna framförs ofta på kreativa sätt, och av eleverna själva.

— Genom att använda sig av teater, sång och dans blir det både roligare och lättare för eleverna att ta in budskapet, förklarar Christian Lerne.

Förbättrad hygien och sanitet ger ofta märkbara effekter på elevhälsan.

— Våra skolor har ett bra samarbete med sjukvården, och man ser i statistiken att alla hälsoparametrar förbättras när sanitet och hygien förbättras, säger Ngolia Kimanzu.

Barnen blir förändringsagenter

Men hälsoeffekterna märks inte enbart på skolorna med hygienutbildning. Till skolan i Kyumbuni kommer 13 andra grundskolor för att ha idrott.
— När elever från andra skolor ser handtvättstationerna och lägger märke till elevernas goda hygienrutiner tar de med sig detta till sina egna skolor. På det sättet ser vi hur goda rutiner sprids vidare, berättar Margaret Musumbi.

De förbättrade hygienrutinerna sprider sig även till andra delar av samhället.

— Kunskapen sprider sig till hela samhället, eftersom barnen gör likadant hemma. Så man kan säga att barnen blir ett slags förändringsagenter, säger Margaret Musumbi.

Större öppenhet i lokalsamhället

Genom Frälsningsarméns projekt kan invånarna i lokalsamhället med egna ögon se hur hälsan förbättras och smittspridningen minskar. På det sättet ökar mottagligheten för att förbättra hygien och sanitet även i de egna hemmen och i byarna.

— Människor som tidigare har varit ovetande om vikten av en god hygien och sanitet börjar förstå hur viktigt det är att förebygga sjukdom och smittspridning genom att tvätta händerna och att ha bra toaletter, berättar Margaret Musumbi.

På Frälsningsarméns internationella avdelning märker man att öppenheten i lokalsamhällena ökar genom insatserna på skolorna. Den större mottagligheten gör att det blir möjligt att förbättra hygien och sanitet för fler människor.

— Vi får möjlighet att utbilda i frågor som rör hygien och sanitet, och vi kan också bygga särskilda handtvättstationer på platser där många människor vistas, säger Christian Lerne.

Tvål och framtidshopp i Kenya

För att säkra tillgången på tvål utbildas lokalbefolkningen i en billig och effektiv metod. 

— Vi lär dem att producera organisk tvål från aska, så att alla ska ha tillgång till bra alternativ om tvålen tar slut och man inte har möjlighet att köpa ny, förklarar Christian Lerne.

Den förbättrade hygienen föder framtidshopp hos Margaret Musumbi i Kenya.

— I framtiden ser jag framför mig ett samhälle som är friskare. De här vanorna kommer fortsätta att spridas från hushåll till hushåll. När människor börjar praktisera de nya rutinerna i vardagen kommer de både bli friskare, spara pengar på sjukvårdskostnader och ha fler valmöjligheter i livet.

Text: Lukas Berggren
Foto: Jonas Nimmersjö