Människohandel

Vi arbetar med att förebygga och motverka människohandel och prostitution samt med att ge stöd till personer utsatta för olika former av exploatering. Vårt uppdrag är att arbeta både för den utsatta individens förutsättningslösa rätt till skydd och stöd och återintegrering. Samt för en positiv samhällsutveckling tillsammans med andra nyckelaktörer.