Klientarbete

I vårt klientarbete vänder vi oss till personer som varit utsatta för någon form av människohandel eller människoexploatering. Som till exempel sexuell exploatering, arbetskraftsexploatering, exploatering inom hushållsnära tjänster, tiggeri eller multipel exploatering med mera. Vi koordinerar ett stöd baserat på den enskilde individens behov och dess rättigheter. 

Vår roll som kyrka och civilsamhälle är att fånga upp de människor som faller mellan stolarna i vårt samhälleliga skyddsnät. Vi erbjuder och koordinerar ett stöd baserat på den enskilde individens behov och rättigheter. Vi samverkar med andra aktörer som både myndigheter och andra organisationer för att möta behoven. Stödet kan ges både akut och långsiktigt. Arbetet utgår ifrån den utsatta personens bästa, den så kallade victim first principen. Vi jobbar med en kvalitativ metod och vet att förändring och upprättelse tar tid.