Mikroförsamlingar

Frälsningsarmén i Helsingborg är ett nätverk av olika församlingsgemenskaper och initiativ. Vi kallar dom Micro Churches, Missional Communites eller Good News initiativs och deras mål är att välsigna olika personer, olika platser och olika behov. 

Olika platser, olika uttryck 

Våra församlingsgemenskaper är enkla i sin form. Vi tror att när vi arbetar tillsammans i tillbedjan, gemenskap och mission är vi kyrka. 

En gång i månaden träffas alla olika grupper för en gemensam gudstjänst, en Big Gathering. Läs mer här.


Vi vill starta nya Micro Churches och andra initiativ, och vi skulle älska att stötta, träna och samarbeta med personer som också vill tjäna nya personer och nya platser. Klicka vidare här om det kanske är du! 


Här kan du läsa om våra olika församlingsgemenskaper och initiativ. Är du intresserad av att vara med kontakta oss på: helsingborg@fralsningsarmen.se