Respekt Thai

Vi har sedan våren 2019 arbetat förebyggande och uppsökande med och för kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger i Helsingborg med omnejd. Det är en utsatt bransch där vi vill se en utveckling till positiv förändring och där vi vill se respekt!

Ett nätverk med två fokus

Detta är ett nätverk med två fokus. Det ena fokuset är att jobba förebyggande med de individer som vill se en förändring i sin situation. Det sker till exempel via arbetet med Kvalitétslöftet, informationsspridning och ledarträning. Vårt andra fokus är att finnas till på bred front via uppsökande arbete och via våra öppna dialogmöten och andra event. Vi ser att dessa båda fokus är viktiga att ha i ett långsiktigt arbete med kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger.

Dialogmöten

Sedan start har vi organiserat dialogmöten åtta gånger per år där kvinnorna möter varandra och andra aktörer från vårt lokala sammanhang såsom organisationer och myndigheter. Dialogmötena är en grundsten i arbetet med kvinnor som jobbar på salongerna, en plats där våra två fokus möts. Det finns en öppen inbjudan till alla som arbetar på Thaimassagesalonger att vara med på dialogmötena. 

Kvalitétslöftet

Kvalitétslöftet är en del av vårt förebyggande arbete och syftar till att stärka respekten och tryggheten för personerna som jobbar på thaimassagesalonger. Det är ett löfte uppbyggt av 6 punkter som talar om vad salongen står för. Man kan läsa mer om detta på  Respekt Thai. Där kan man också se vilka salonger som är anslutna till Kvalitétslöftet. 

Uppsökande verksamhet

Vi besöker salonger i Helsingborg med omnejd varje vecka för att bygga förtroende och relationer och vid behov ge stöd och dela information.