Förebyggande arbete

Vår utgångspunkt är att vi behöver ett brett samarbete mellan myndigheter och civilsamhälle, både idéburna och näringsliv för att bekämpa människohandeln. Helsingborgsmodellen är en lokal samverkansmodell där det förebyggande arbetet är en viktig del. 

Helsingborgsmodellen

I juni 2016 tog Frälsningsarmén initiativet till Helsingborgs nätverk mot människohandel och prostitution och har sedan dess varit med i nätverket som numera samordnas av Socialtjänsten. Med i nätverket finns bland annat Polisen, Socialtjänsten, Kvinnojouren, Brottsofferjouren, Hotellgruppen, Helsingborgshem, Bevakningsgruppen och Frälsningsarmén. Nätverket finns för att på ett aktivt och praktiskt sätt motverka människohandel och prostitution i Helsingborg med omnejd genom samverkan mellan relevanta aktörer i närområdet. Med motverkan avses: förebyggande och brottsbekämpande verksamhet samt arbete för att tillgodose offrens rättigheter. Denna lokala samverkansmodell finns som ett metodmaterial för nedladdning.

Samverkan

Vi är en del av de lokala rutiner som nätverket har tagit fram för att på ett aktivt och praktiskt sätt möta målgruppen. Tillsammans ser vi till att alla som vill får stödsamtal och information om dennes rättigheter. Och därefter ett stöd baserat på det. Vi bedriver uppsökande verksamhet med nätverket på internetsidor där det förekommer prostitution och i andra miljöer där det kan förekomma olika former av exploatering av människor. 

Utbildning och information

För att upptäcka att någon är utsatt så behövs vi alla. Därför tror vi att det är  viktigt med tillgänglighet till utbildning och information vad gäller människohandel och människoexploatering. Frälsningsarmén har en grundutbildning om människohandel som heter En säker hand. Utbildningen vänder sig till ideella och yrkesverksamma som kan komma i kontakt med målgruppen. Den är en praktisk vägledning i hur man identifierar, reagerar och agerar vid misstanke om människohandel. Är du intresserad av att höra mer om vår utbildning hör av dig till helsingborg@fralsningsarmen.se