Söndagsgudstjänst

Gudstjänster

Gudstjänst med Frälsningsarmén i Fristadskyrkan hålls varannan vecka, udda veckor kl 11:00 

Tidigare Gudstjänster:

Torsdagen den 20/10 var det vardagsgudstjänst kl 14.00.

Härligt besök av Lasse Andersson, sångare och predikant från Nävekvarn. Han är en härlig person och sångare och uppmärksammade vår yngsta besökare med en skiva som han han med sina syskon spelat in. Glad och trevlig samvaro som avslutades med fika.

Härligt besök av Lasse Andersson, sångare och predikant från Nävekvarn.
Härligt besök av Lasse Andersson, sångare och predikant från Nävekvarn.

Nya Medlemmar Välkomnades Söndagen 12 juni
vid Gudstjänsten av kårledaren Daniel Viklund
Monica Nordqvist blev medlem i Frälsningsarmén och även Max Lindfors som flyttade över från Strängnäs
till Eskilstuna kår.

Daniel Viklund och Monica Nordqvist.
Vid Gudstjänsten Söndagen 1 Maj avtackades Anette Palmquist

     för den tjänst hon delat i Eskilstuna
på Frälsningsarmén sedan 5 November 2020.
För Anette Palmqvist har det varit andakter,
sång, musik, vittnesbörd och
särskilt omsorg om behövande människor genom
samtal och utdelning av matkassar.

Anneli Solomon, Jenny Andersson och Anette Palmquist sjunger, Johan Richloow spelar kornett.
Anette Palmquist
Anneli Solomon, Jenny Andersson och Anette Palmquist sjunger, Johan Richloow spelar kornett.
Anette Palmquist
Vid Gudstjänsten söndagen den 6 Mars Välkomsthälsades Eskilstuna Kårs nya medarbetare Anneli Solomon!
Dels av kåransvariga Ann Wallman och sedan hälsningar från Fristadskyrkans församling och Strängnäs kår.
Annelis tjänst i Eskilstuna blir som ansvarig för sociala kontakter. Titeln förr var "Slumsyster" som fanns under lång tid i Eskilstuna.
Anneli fick tillfälle att i sitt vittnesbörd delge hur hennes liv och erfarenheter varit skiftande och dramatiskt. Men hennes önskan att följa Jesus och gå Guds väg har funnits allt sedan tiden i söndagsskolan och vidare genom livet. Förra året mognade övertygelsen att Guds kallelse för henne nu gällde tjänst på Frälsningsarmén i Eskilstuna. Vittnesbördet sammanfattades i en sång som framfördes till gitarr.                                           Senaste tidens oro i Ukraina blev framträdande i förbönen och
Frälsningsarméns arbete i Ukraina.
Gudstjänstens Kollekt var bestämd att gå till hjälpen för Ukraina. 
Daniel Viklund ledde Gudstjänsten och predikade med temat "Välkommen Hem - Livet med Jesus" med utgångspunkt från Livets Väg där Jesus är "Vägen".                                               
Efter gudstjänsten fanns möjlighet till
vidare samtal och gemenskap kring kaffebordet med tårta.
Fika efter Gudstjänsten på Frälsis. Foto: Thorne Wallman
Anneli Solomon och Daniel Viklund. Foto: Thorne Wallman
Anneli Solomon
Anneli Solomon spelar gitarr och sjunger. Foto: Thorne Wallman
Fika efter Gudstjänsten på Frälsis. Foto: Thorne Wallman
Anneli Solomon och Daniel Viklund. Foto: Thorne Wallman

"FEM FÖRSAMLINGAR UNDER SAMMA TAK"                                                         

Denna verklighet i Fristadskyrkan manifesterades i GEMENSAM GUDSTJÄNST på FÖRSTA ADVENT
SÖNDAGEN DEN 28 NOVEMBER kl
11.00                                                                                                                                               I Eskilstuna delar Frälsningsarméns kår lokal med ytterligare fyra församlingar: Fristadskyrkan (EFK), Finska Friförsamlingen, Jesus Hope och Eritreanska, Levande Gudens församling.  Förmiddagsgudstjänsten Första Advent firade alla gemensam gudstjänst där varje kyrka bidrog med sång, musik, vittnesbörd och bibelläsning. Fantastiskt att höra samma budskap om Jesus Kristus på olika språk och med olika uttryckssätt. Efter gudstjänsten var det naturligtvis fikagemenskap där de flesta gärna stannade en lång stund.

Eritrianska församlingens pastor Tess tolkades från tigrinja. Foto: Ann Wallman
Mötesledaren Mattias Gustavsson Fristadskyrkan hälsade alla varmt välkomna. Foto: Ann Wallman
Kårledaren Kapten Daniel Viklund sjöng adventsången Det susar genom livets strid. Foto: Ann Wallman
Finska Friförsamlingens representant sjöng O Store Gud på finska och svenska. Foto: Ann Wallman
Hopes Pastor Prosper Poloss predikade på franska. Foto: Ann Wallman
Eritrianska församlingens pastor Tess tolkades från tigrinja. Foto: Ann Wallman
Mötesledaren Mattias Gustavsson Fristadskyrkan hälsade alla varmt välkomna. Foto: Ann Wallman

Söndagen 14 November spelade HEMBRASS i GUDSTJÄNSTEN.

Brassbandet Hembrass spelade.

Nedan Bild från Söndagen 22 Augusti Gudstjänst i Fristadskyrkan i Eskilstuna. Sörmlandsteamet medverkade med sång och musik. Anette Palmqvist ledde och Oskar Asp predikade.

Oskar Asp predikade. Foto: Ann Wallman

Efter de ändrade corona reglerna hölls Söndagen den 8 Augusti första Gudstjänsten för Frälsningsarmén i Fristadskyrkan i Eskilstuna.                       Då välkomnades också två nya medlemmar Gun Gustafsson och Astrid Karlsson. De har båda länge deltagit i kårens verksamhet på olika sätt och nu tagit steget att bli medlemmar.                                                                               Även Monica Falk Eriksson välkomnades tillbaka som frälsningssoldat i Eskilstuna.
Kapten Daniel Viklund ledde Gudstjänsten och predikade.

Två nya medlemmar välkomnades: Gun Gustafsson och Astrid Karlsson. Foto Ann Wallman

Vid Gudstjänsten Söndagen 8 november 2020 återtogs Yvonne Frykenstad som frälsningssoldat i Eskilstuna. Hon invigdes till soldat redan 1964, men pga olika skäl varit frånvarande en period, men har nu hittat hem igen. Hon är varmt välkommen tillbaka till oss. På bilden ses från vänster Sonja Agehall, som välkomnade, Yvonne Frykenstad och kapten Daniel Viklund.

Sonja Agehal, Yvonne Frykenstad och kapten Daniel Viklund. Foto Ann Wallman

Söndagen 27 September då hölls första GUDSTJÄNSTEN på Frälsningsarmén i Eskilstuna efter ett långt "Coronauppehåll" sedan i våras.
Kåransvariga Ann Wallman välkomnade främst Kapten Daniel Viklund som från och med nu har deltidstjänst på Eskilstuna kår och även Anette Palmqvist som från 1 nov också kommer att ha viss tjänst i Eskilstuna.
För Eskilstunakåren är det särskilt glädjande, men även Fristadskyrkans pastor Mattias Gustavsson var där och välkomnade.
Sångare och musikanter från kåren i Strängnäs medverkade i Gudstjänsten.
Corona avståndet hölls och det fungerade bra.
Efteråt samlades till kyrkkaffe. Ann Wallman annonserade om kommande möten varannan söndag och varje torsdag from 5/11.
Söndagens Gudstjänst sammanfattades som "Ett härligt möte med mycket hopp för framtiden!".

Gudstjänst Söndag 27 september Kapten Daniel Viklund. Foto Ann Wallman