Gemenskapscenter

Torsdagar gemenskapscenter

Torsdagar kl 10-16 

10:00 Andakt

10:30 Lättare Svenska

13:00 Bön för Ukraina

14:00 Program

”Frälsningsarmén vill möta människors behov både andligt och socialt, andligt genom gudstjänster, samtal och bibelstudium, socialt genom rådgivning och bistånd. I Eskilstuna har kåren arbetat med social verksamhet i många år. För denna verksamhet tar vi emot gåvor från enskilda personer, näringslivet och organisationer. ”