Vi arbetar för utveckling i Bergsjön

Vi finns i Bergsjön för att bli del av positiv utveckling för människor som bor här. När många infödda svenskar flyttar ut från området gör vi tvärtom och flyttar in för att arbeta för integration och utveckling.

Vi driver fritidsverksamhet för barn och ungdomar och erbjuder språkträning för föräldrar med småbarn samt språkcafé. Dessa aktiviteter är gratis och öppna för alla.

Fritidsverksamheten och språkcaféet är en del av det sociala projekt Jesaja som drivits av Östra kåren sedan år 2020.  Vårt sociala arbete har inte ett religiöst syfte, utan riktar sig till alla människor. Idén är att vi vill bidra med sådant som behövs och efterfrågas av människor som bor i Bergsjön.

> Läs mer om Jesaja på Östra kårens sida

Vi finns här som kyrka också

Vi som arbetar med verksamheten har en kristen grundsyn och vår organisation, Frälsningsarmén, är en internationell kyrka, som finns i 133 länder över hela världen. Gemensamt för oss är att vi arbetar mycket med socialt arbete, bistånd och utveckling. Våra sociala projekt riktar sig till alla människor.

Sedan hösten 2023 har vi även startat en kristen mötesplats eller ”kårplantering" i Bergsjön. En ”kår” inom Frälsningsarmén är detsamma som en församling i en kristen kyrka. Här i Bergsjön har vi alltså "planterat" en ny verksamhet som tillhör Östra kåren. Vi samarbetar gärna med andra kyrkor i Bergsjön och bjuder under vårterminen 2024 in den som vill komma till Bön för Bergsjön.

Håll utkik på vår webbsida efter vårt uppdaterade program. Välkommen!

Mikael och Lena Vigart
Mikael och Lena Vigart, pionjärofficerer i Bergsjön.