Veckoprogram

Måndagar
Öppet kl 13-20

Onsdagar
kl 18-20 bön och lovsång

Alphagrupp för nybörjare med undervisning från bibeln

Bibelsamtal för mer erfarna

Fredagar
Öppet för lovsång och bön kl 10-15

Lunchbön kl 12 och därefter promenadbön

 

Mikael och Lena Vigart
Mikael och Lena Vigart, pionjärofficerer i Bergsjön.

Kontakta Frälsningsarmén i Bergsjön