Vi vill göra Jesus känd i Bergsjön

Bergsjön är ett spännande pionjärarbete och vårt mål är att bygga och plantera en ny kår. Vi vill vara en plats dit man kan komma precis som man är och bli mottagen med en öppen famn. Vi vill bygga relationer och möta behoven som finns i närområdet. Varje vecka möts vi i bön och lovsång med Guds ord i centrum.

  • Vi har fritidsverksamhet för barn och unga och erbjuder språkträning för föräldrar med små barn.
  • En gång i veckan har vi språkcafè.
  • Vi erbjuder fotbollsträning för ungdomar en gång i veckan.

 

En socialt engagerad kyrka

Frälsningsarmén är en internationell kyrka som finns i 133 länder över hela världen. Gemensamt för oss är att vi arbetar mycket med socialt arbete, bistånd och utveckling. Våra sociala projekt riktar sig till alla människor.

Sedan hösten 2023 har vi startat en mötesplats eller kårplantering i Bergsjön. En ”Kår” inom Frälsningsarmén är det samma som en församling i en kristen kyrka. Vi samarbetar med andra kyrkor i Bergsjön och en gång i månaden bjuder vi in till bön för Bergsjön.

Musikcafé, grill, kafévagn, mm

Håll utkik på vår webbsida då vi regelbundet bjuder in till olika event så som Musikcaféer, går ut med vår kafévagn, grillar samt bjuder in till olika festligheter med våra grannar är det bra att du håller utkik på vår webbsida.

Välkommen!

 

Mikael och Lena Vigart
Mikael och Lena Vigart, pionjärofficerer i Bergsjön.