logotype

Information kring uppmärksammad hovrättsdom och prövning i HD

Med anledning av den uppmärksammade hovrättsdomen i ett våldtäktsfall från 2021 vill Frälsningsarmén understryka hur allvarligt vi ser på alla former av sexuella övergrepp.  

Frälsningsarmén har nolltolerans mot sexuella övergrepp och har gått i bräschen i den kampen genom vår handledning för arbete med barn och unga upp till 18 år ”I Trygga Händer (ITH)”. 

När sådana här saker händer aktualiseras behovet av att fortsätta kampen, såväl i Frälsningsarmén som i samhället i stort.  

Frälsningsarmén har i det aktuella fallet följt de riktlinjer som finns i ”I Trygga Händer”. Enligt handledningen gäller till exempel att en person som är under utredning eller dömts för någon form av sexuellt övergrepp mot barn får inte vara medlem eller verksam i Frälsningsarmén. 

Detsamma gäller även vid misstanke om att ett sexuellt övergrepp har inträffat.