logotype

Bibelns dag 2023 – i tacksamhetens tecken

Söndag 22 januari 2023 firas Bibelns dag. Den över 2000 år gamla och världens mest lästa bok har inverkan på många människors liv än idag. Vi frågade några personer inom Frälsningsarmén vad Bibeln ger dem. Inspiration, uppmuntran, guidning och tacksamhet var några av svaren.

En bok om nåd, hopp och liv

Bibelns dag infaller i år 2023 den 22 januari, under den världsomspännande ekumeniska böneveckan för kristen enhet. På Bibelsällskapets hemsida står att läsa: ”Den här dagen handlar om att alla ska få chansen att ta del av Bibeln, att upptäcka det budskap som förändrar liv… Som kristna har vi uppdraget att hjälpa människor att både nås av Bibeln, och nå in i Bibeln… Bibeln hjälper en människa att se sitt värde, det som handlar om att vara Guds fria, älskade, burna barn. Söndagen 22 januari 2023 är en dag av tacksamhet över Bibeln, men framför allt över dess innebörd. Bibeln består av ord men innehållet är handling. Och det berättar om nåd, hopp och liv. Be och agera!”

Tre medarbetare på Frälsningsarmén om deras relation till Bibeln:

  • Sara Högdal, nationell barnkonsulent & barn- och ungdomskonsulent i Östra Divisionen.
  • Guna Uppgård, administratör vid skyddade boendet Lyktan.
  • Tomas Samuel, kaplan/rådgivare på EU-centret i Stockholm.
Porträttbilder på Sara Högdal, Guna Uppgård och Tomas Samuel.
Sara Högdal, Guna Uppgård och Tomas Samuel.

Minns du ditt första "möte" med Bibeln?

Tomas: Jag var muslim och ville vinna över kristna till islam så jag började läsa Bibeln för att förstå deras tro. Jag började med Johannesevangeliet och förvånades över att inte mötas av Guds befallningar, som i Koranen. Som muslim trodde jag inte att Jesus är Gud men efter att ha sett honom i tre drömmar läste jag Bibeln igen och började förstå vem han är. 

Sara: Jag introducerades till Barnens bibel hemma och på söndagsskolan. Jag minns bilderna från Noas ark, Jona i valfisken och Babels torn och de mäktiga och märkliga berättelserna. 

Guna: Mina föräldrar hittade en Bibel från 1700-, eller 1800-talet på marken vid en pappersinsamling. De var inte uttalat kristna men hade en vördnad för Bibeln. Även om jag inte förstod så mycket var det spännande att försöka läsa en text med så gammal skrift. 

Vad betyder Bibeln för dig i din vardag?

Tomas: Guds ofelbara och osvikliga ord, där han uppenbarar sig och dagligen ger mig guidning, ljus och gör mig mer lik Jesus. Psalm 119:105: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

Sara: Mycket! Min slim-bibel är kaffespilld och har mycket anteckningar, som det ska vara – den är läst! Ett kort stycke varje morgon får mig att börja dagen i rätt anda. 

Guna: Jag använder främst bibel-appen i telefonen och där får jag även en vers för dagen. Jag brukar leta upp versen i Bibeln och läsa hela kapitlet.  

Vilken bok och person i Bibeln betyder mest för dig?

Tomas: Predikaren, som visar på hur förgängligt livet är utan Gud.

Sara: Det är fantastiskt att läsa evangelierna och bli inspirerad av Jesu liv. Gillar också Psaltaren, den är så uppmuntrande. 

Guna: Psaltaren är fantastisk för där finns något för livets alla olika situationer. Jag trivs inte i rampljuset men blir uppmuntrad av berättelser där Gud använder människor som ingen ”ser”. 

Har du något favoritbibelord?

Tomas: Johannesevangeliet 1:4: ”I honom var liv, och livet var människornas ljus.” Jag känner mig ödmjuk och tillfredsställd över att få prisa Jesus Kristus och i honom har jag liv.

Sara: Ordspråksboken 4:23: ”Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.” Det har följt mig sedan tonåren och jag brukar bli påmind av Gud om detta. Jesaja 40:31: ”Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta.” Det fick jag av en vän under en tuff period och det stämmer verkligen. Gud är trofast genom alla tider. 

Guna: Psaltaren 118:24: ”Detta är dagen som Herren har gjort, låt oss jubla och glädjas idag!” Mitt träningsbälte har texten: ”This is the day”. När man är helt slut efter en lång dag blir man påmind om att det inte är slut med Guds nåd för det. 

Föredrar du någon särskild översättning?

Tomas: English Standard Version på grund av den bokstavliga översättningen och hur väl den förklarar Bibelns innehåll. 

Sara: Jag varierar mig och har även köpt ”The Messenger” nyligen för att få ännu en nyans i bibelläsningen. 

Guna: Olika översättningar tillför förståelse och aspekter och en del lägger sig finare i örat. Jag har en känslomässig relation till min första Bibel som jag fick år 1993 på Frälsningsarmén i Iecava, Lettland. För något år sedan predikade jag på en lettisk gudstjänst här i Sverige och då tog jag fram den. Vilket dyrbart möte! Det var som om man träffade en gammal god vän. De gamla understrykningarna och anteckningarna fanns i kroppsminnet. Språket är gammaldags och bitvis klumpigt, men via den översättningen har Gud talat till mig och nått till mitt hjärta så många gånger.  

Kommer du att uppmärksamma Bibelns dag?

Tomas: Jag kommer läsa Ordet med glädje och be i tacksamhet över Guds uppenbarelse och hur han beskyddar sitt ord.

Sara: Jag har inte tänkt på det då jag inte är så fäst vid dagar.

Guna: Jag tror inte att jag kommer göra något särskilt men man vet ju aldrig.  

Något annat du vill ha sagt om världens mest lästa bok?

Tomas: Jag vill avsluta med 2 Timoteusbrevet 3:16: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet…” och 2 Petrus brev 1:19: ”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.” 

Sara: När en gymnasiekompis frågade om jag har läst hela Bibeln tyckte jag det var pinsamt och tråkigt att säga ”nej” och bestämde mig då för att läsa hela. Nu har jag bara Krönikeböckerna kvar.

Guna: Den slutar aldrig att överraska. 

Fakta om Bibeln

Bibeln som är den mest kända boken i världshistorien utgör stommen i den kristna läran och har fått sitt namn från grekiskans ”biblia” som betyder böcker. Dessa är 66 till antalet och har omkring 40 författare. Böckerna i Gamla Testamentet skrevs från cirka 1400 till 400 år före Kristus. Nya Testamentet skrevs från 40-, till 90-talet efter Kristus. Gamla Testamentet tros vara färdigställt i den form vi ser idag kring år 300 före Kristus och Nya Testamentet på 100-talet efter Kristus. Testamente betyder förbund och syftar här på Guds förbund med människan. Utöver dessa finns elva böcker som är ”apokryfa”; gömda/fördolda/svårbegripliga. Dessa delar står mellan Gamla och Nya testamentet och är också skrivna däremellan men har inte fått samma status och acceptans som texterna i de två testamentena.

Finns i omkring sex miljarder exemplar

Bibeln är översatt till över 700 språk även om det pratas fler än 7000 modersmål runtom i världen så än finns det många folkslag kvar att nå med skriften. Boken som lär ha tryckts i omkring sex miljarder exemplar har genom tiderna haft en ohotad förstaplats gällande antalet läsare. De senaste 50 åren beräknas den ha tryckts i omkring 3,9 miljarder exemplar. Som jämförelse är motsvarande siffra för tvåan, Maos lilla röda av Mao Zedong, 820 miljoner under samma period.

Text: Teresia Jansson

Fakta: Allt om Bibeln, Bibelsällskapet

Bibelord ur Svenska Folkbibeln 2015

Mer om Bibelns dag

Där finns material att beställa eller ladda ner för att användas vid detta tillfälle, exempelvis i gudstjänster, men också i andra sammanhang för att sprida kunskap om denna bok.

Ska vi be för dig?