logotype

492 228 kr togs emot från Humanfondens sparare

I dag på alla hjärtans dag tog Frälsningsarmén emot 492 228 kr som spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med. 2 % av sparandet går till den ideella organisation som spararen väljer. Pengarna delas ut på alla hjärtans dag varje år.

Vad pengarna kommer att användas till

Pengarna kommer att gå till Frälsningsarméns barn- och ungdomsverksamhet. Vi använder pengarna för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn i en trygg, säker och drogfri miljö och barnen erbjuds under året bra, roliga och spännande läger- och helgaktiviteter. 

Vad vi erbjuder barn och unga

Frälsningsarmén värnar om barn och unga som har det svårt på olika sätt. Det kan handla om brist på pengar och/eller meningsfull sysselsättning men också psykisk ohälsa. Ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg miljö och någon som lyssnar på den som behöver prata, är exempel på vad som erbjuds.

Sommarläger

Vi planerar för och hoppas kunna genomföra läger under sommaren, om inte corona-pandemin sätter stopp. Vi planerar för ett riktigt roligt nationellt barnläger mellan den 8-12 augusti på Västerängs lägergård, norr om Motala! Alla barn mellan 7-12 år är välkomna. Temat är (N)ÄRA!

Förra året lanserade Frälsningsarmén UNG ett nytt arrangemang, Summercamp, för ungdomar. Ungdomar från årskurs 9 och uppåt kan se fram emot en härlig sommarvecka på Ågestagården den 29 juni-3 juli med sol, bad och bengaler. Utöver det kommer det vara förmiddagar med undervisning, kvällar med lovsång och en god gemenskap med vänner och Jesus. Parallellt med Summercamp kör vi årets konfirmationsläger för de ungdomar som anmält sig till Frälsningsarméns konfirmationsskola.

Konfirmationsskola

Till "Konfa 2022" är alla som går i årskurs 8 eller 9 välkomna. Oavsett om man är uppvuxen i kyrkan eller aldrig satt sin fot där, om man är troende eller aldrig har hört talas om tro. Vi vill utrusta ungdomarna för livet samtidigt som de får nya erfarenheter, vänner och minnen. I år har vi ett nytt spännande upplägg på vår konfirmationsskola. Den kommer att innehålla ett antal lektioner online under våren, en förträff i maj och avslutas sedan i juni med en härlig lägervecka på Ågestagården utanför Stockholm. I slutet av lägerveckan skapar vi tillsammans en konfirmationshögtid och till den högtiden är ungdomarnas familjer välkomna för att vara med och fira att de konfirmerat sig!

Utbildningar och etisk vägledning

Vi satsar också tid och medel på ledarutbildning och fortbildning genom flera ledarsamlingar i form av utbildningskvällar.

Frälsningsarmén är stolta över den etiska vägledning för vårt arbete bland barn och unga som heter "I Trygga Händer". Vi utbildar våra egna ledare och andra samfund och organisationer som använder denna vägledning i sin ungdomsverksamhet. Frälsningsarméns policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt. En nyhet är att vi tagit fram en handledning för samtal med barn och unga om deras rättigheter. Den hjälper barn- och ungdomsledaren att få en inblick i barns livssituation i Sverige idag samt guidar ledaren genom olika material och resurser för samtal med barn och unga.

Ett stort tack

Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond betyder väldigt mycket för Frälsningsarmén i arbetet med att skapa bra förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas positivt i dagens samhälle. Frälsningsarmén verkar för att barn och ungdomar ska må bra, utvecklas till trygga individer och möta en trygg omgivning med vuxna som finns till för dem.

Ett stort tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond. Ditt sparande bidrar till att Frälsningsarmén kan fortsätta sitt omfattande sociala arbete.

Text: Emilia Beijer och Elisabeth Hjerpe