Vår vision

Vasakåren vill vara en...

  • Inkluderande gemenskap som ger plats för varandras olikheter och där vi med Jesus som förebild visar att vi vill varandras väl.

  • Vi vill växa tillsammans som Jesu lärjungar, i mötet med andra, i grupperna och på gudstjänsterna.

  • I Vasastan vill vi bryta ensamhet för dom som känner sig ensamma. Vi vill erbjuda en trygg gemenskap för barn unga. Vi vill se människor bli frälsta och upprättade till ande, kropp och själ.

 

Utifrån Frälsningsarméns vision 2020-2025

Välkommen hem – Livet med Jesus

Ett relationsbaserat liv uppåt, inåt och utåt

Läs mer här:

https://www.fralsningsarmen.se/medlem-hos-oss/vision-2025/ 

 

Internationellt mission statement

Frälsningsarmén är ett evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan. Vårt budskap är grundat i Bibeln. Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. Vårt uppdrag är att förkunna budskapet om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.