Utvärdering

Beslut från IVO - Inspektionen för vård och omsorg 2020-01-28

Tillsynsbeslutet från IVO.pdf

Kvalitetsindex handläggare av SSIL - för vård och omsorg 2020-07-07

Kvalitetsindex 2021-02-22.pdf