Våra mål

Vårsols mål är att ge ungdomar en trygg, meningsfull och lärorik tid.

Delmål

 • Skapa ett tryggt och gemytligt boende.
 • Skapa ett gott studieklimat.
 • Stötta ungdomarna att skapa en bra fritid.
 • Stärka individen och samtidigt uppmuntra ungdomen att skapa ett eget positivt nätverk.
 • Självständighetsträning med bl a matlagning, tvätt, städ och ekonomi.
 • Stötta ungdomen att försöka komma in i arbetslivet.

Dessa mål ska uppnås genom att

 • Regelbundna samtal mellan ungdomen och dess kontaktmän.
 • Skapa nätverk med vårdnadshavare, arbetsgivare, myndigheter, kyrkor, ideella organisationer, gode män, etc.
 • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med ungdomen och socialtjänsten.
 • Motiverande samtal och studiestöd.
 • Skapa en familjär stämning utan att ge avkall på vår professionalitet.