Personal

Personalen har minst 2-årig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete. Personalen har lång och gedigen erfarenhet då verksamheten bedrivits sedan år 2007. Vi finns tillgängliga i verksamheten dygnet runt under hela året.

Vi ska kunna inställa oss hemma hos ungdomen inom 30 minuter oavsett tid på dygnet. 

Personalen har regelbundet återkommande handledning av legitimerad handledare och psykolog.

 

Samtalscenter

Vårsol Stödboende har Vårsol samtalscenter som en tillgång. Alla ungdomar får möjlighet att använda sig av denna hjälp för att reflektera över sin situation.