Utvärdering

Här kan du läsa hur våra boende ungdomar värdesatt sitt stöd i brukarenkäter. Klicka för att läsa.

Du kan även läsa tillsyn från 

Beslut från IVO - Inspektionen för vård och omsorg 2020-01-28

Tillsynsbeslutet från IVO.pdf

Tillståndsbeslut 2023-12-27

Kvalitetsindex för jämförelse

Här kan du ladda ner och läsa aktuella rapporter från SSIL, som regelbundet gör intervjuer och jämför kvalitet mellan olika stödboenden för ungdomar.

Kvalitetsindex 2023-06-15

Kvalitetsindex 2023-09-06

Kvalitetsindex 2024-01-26