Ny på förskolan

Förskolans personal ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan. Att börja på förskola kan innebära en stor omställning för barnet. Därför är det viktigt att vårdnadshavare är delaktig och introducerar sitt barn i förskolans utbildning. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning och har sett att det ger stor trygghet hos barnen.

Inskolning

Vi använder föräldraaktiv introduktion under två veckor. Med det menar vi att ni
vårdnadshavare är med barnet och introducerar barnet i förskolans verksamhet. Efter de fyra till fem första dagarna går vårdnadshavaren undan och lämnar barnet mer och mer.
Under pandemin började vi förlägga introduktionen så mycket som möjligt utomhus. Vårdnadshavare var då inne på avdelningen endast vid ett fåtal tillfällen under introduktionen.

Tid för inskolning har varit klockan 8:30 till 11:15. Och klockan 8:30 till 14:00 vid ett par tillfällen. Vi upplevde att barnen var pigga och hann inte bli trötta. Det blev en lustfylld tid på förskolan. När det sedan blev dags att bli lämnade gick det väldigt bra. Vi har därför valt att fortsätta på samma sätt även till det här läsåret.

Avgiftsfritt under inskolning

Vi ser alla barns introduktion som allas ansvar och därför kommer barnet och föräldern att möta alla pedagoger på sin avdelning under dessa dagar.
Inskolningsperioden är avgiftsfri i två veckor. Behövs det mer tid får man gärna använda det, men då utgår avgift. Används inte två veckor utan barnet lämnas för arbete tidigare så utgår avgift.