Vår verksamhet

Vi är en liten förskola. Antalet barn kan variera. Denna höst har vi 42 inskrivna barn och 4,66 barn per pedagog. Förskolan ligger i en villaträdgård, som ger våra barn en naturlig lekplats där de kan leka bland bärbuskar och fruktträd och där vi odlar egna grönsaker och blommor. Här tillbringar vi de flesta dagar, men vi gör även utflykter till närområdet för att upptäcka världen utanför.