Avgifter

Vårsols förskola tar enligt avtal med Jönköpings kommuns skol och barnomsorgsförvaltning ut samma förskoleavgift, som den kommunala verksamheten.

Vi tillämpar samma maxtaxa som kommunens förskolor. Avgiften tas ut 12 månader om året och faktura skickas ut den 15:e i varje månad. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst.

 

Här kan du se aktuella avgifter (extern länk till jonkoping.se)