Avgifter

Vårsols förskola tar enligt avtal med Jönköpings kommuns skol och barnomsorgsförvaltning ut samma förskoleavgift, som den kommunala verksamheten.

Följande taxa gäller fr o m 2021-01-01

Barn 1 - 2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

 Barn 1Barn 2Barn 3
 3 %2 %1 %
Högsta avgift per månad:1510 kr1007 kr503 kr

 

Barn 3 - 5 år Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

 Barn 1Barn 2Barn 3
Allmän förskola 15 timmar:AvgiftsfrittAvgiftsfrittAvgiftsfritt
Mer än 15 timmar:2,25%1,5%0,75%
Högsta avgift per månad:1133 kr755 kr378 kr

Barnet räknas som 3 år fr om augusti det år barnet fyller 3 år. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i barnomsorg och den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Räkning

Räkning delas ut den 15:e i månaden och ska betalas den siste samma månad.

Fråga personalen på förskolan eller gå in på Jönköpings kommuns hemsida för mer noggrann definition av inkomst och andra förhållanden som reglerar avgiften.