Ny i Sverige - Integration och Migration

Inom Frälsningsarméns kårer/församlingar och sociala verksamheter möter medarbetare flyktingar och immigranter som vill delta i vår gemenskap. Många av dem mår väldigt dåligt på grund av vad de har varit med om i hemlandet, på vägen hit och av ovissheten om framtiden som präglar vistelsen här.

EU-centret Stockholm

EU- centretett socialt center med dagverksamhet som riktar sig till målgruppen utsatta EU-migranter, tredjelandsmedborgare och asylsökande kvinnor och män (18 år eller äldre) som uppehåller sig i Stockholmsområdet. Vi finns på Kungsholmen i Stockholm.

EU-härbärget Vinternatt

EU-härbärget Vinternatt -  Ingår i ett IOP-samarbete. Hit kan man komma direkt, utan placering från Socialtjänsten. Man hämtar en biljett i Korskyrkan vardagar kl 10.00-11.30. På varje biljett får man sova fem nätter. Man kan högst hämta ut en sådan biljett per vecka. Våra besökare behöver vara EU-medborgare eller ha ett permanent arbetstillstånd i ett EU-land och visa ID-handling vid ankomst. Vi tar emot både män och kvinnor men inte barn under 18 år. 

Kvinnocenter i Akalla

Akalla kvinnocenter - jobbar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska och genom språket närma sig arbetslivet och få jobb. Med studier i svenska och genom social samvaro med andra kvinnor, bryts isolering och utanförskap och kvinnorna stöttas på väg till arbetsliv och att bli en del av det svenska samhället.