"Barn ska ha rätt att bo i familj" FAM-huset förmedlar familjehem

När utredningshemmet FAM-huset i Borås startar förmedling av familjehem är målet att bli en vårdkedja som också kan stödja familjer genom öppenvård. ”Vi vill bygga upp det nätverk kring barnen som ofta saknas”, säger Malin Lindberg, familjehemskonsulent på FAM-huset.

FAM-huset i Fristad utanför Borås ska inom kort utöka sin verksamhet med en nystartad förmedling av familjehem. Detta sedan det kommit många förfrågningar om att placera barn på utredningshemmet.

­– Men vi anser av moraliska skäl att det inte är rätt vårdform. Därför vill vi erbjuda familjehem att placera dessa barn i. De ska inte vårdas i institutionsmiljö, säger Deni Molin, verksamhetschef på FAM-huset.

Tillståndet för att utbilda och förmedla familjehem är redan ordnat och en familjehemskonsulent har anställts. Nästa steg är att börja värva familjer och erbjuda en grundutbildning. Malin Lindberg berättar att ambitionen är att göra mer än att bara placera barnen.

– Forskning har visat att barn som placeras i familjehem eller HVB-hem ofta har sämre möjligheter som vuxna för att de saknar ett nätverk. Vi kommer arbeta för att barnets relationer både till den biologiska familjen och till andra ska behållas, säger hon.

Relationer som får barnet att må bra

Det som främst gör det svårt för barnen att behålla relationer är att de har omhändertagits av en viss orsak – exempelvis drogmissbruk, psykisk ohälsa eller våld i hemmet hos de biologiska föräldrarna.

Därefter är ingen självklarhet att relationerna kan fortsätta efteråt, men i de fall då relationerna kan behållas kan de vara mycket viktiga för barnen. Barnen har även rätt att få stöd i relationen till sina biologiska föräldrar.

Malin Lindberg säger att utgångspunkten är att arbeta med de relationer som får barnet att må bra. De biologiska föräldrarnas livssituation kan med tiden förändras och relationen till barnen utvecklas. Här kan FAM-huset genom sin kompetens och erfarenhet erbjuda ett värdefullt stöd.

– Vi vill bli en vårdkedja och även kunna erbjuda öppenvårdsinsatser riktade till biologiska föräldrar så att vi kan öka familjens förmåga att ta ansvar. Vi kommer även kunna ge psykosociala insatser utanför FAM-huset, säger Deni Molin.

Porträttbild av Deni Molin som är verksamhetschef på FAM-huset.
Deni Molin, verksamhetschef på FAM-huset

Skälen till att familjehemsplacerade barn kan känna sig vilsna är många. De kan bära med sig svåra upplevelser från tiden före omhändertagandet. De kan ha växt upp i en annan kultur och med ett annat språk än det som talas i familjehemmet. De kan ha flyttats mellan olika familjehem och deras biologiska syskon kan ha placerats i andra familjer.

Ansvaret att underhålla barnens kontakt med den biologiska familjen kan vila tungt på familjehemmen. Därför kan också de behöva stöd, antingen genom att familjerna träffas och stödjer varandra eller genom vägledning från FAM-husets personal. Båda metoderna kan bli aktuella.

– Vi kommer att arbeta aktivt för att barnen ska kunna bibehålla sina relationer och handleda familjehemmen i hur de jobbar med det, säger Malin Lindberg.

Text: Martin Alm

Fakta om FAM-huset

  • 1943 startade Frälsningsarméns mödrahem i Borås, som ett inackorderingshem för ensamstående mödrar.
  • 1991 startade verksamheten som behandlings- och utredningshem.
  • 1996 flyttade verksamheten till Fristad utanför Borås.
  • 2023 startar verksamheten med förmedling av familjehem.