Kurator – personlig hjälp

Har du problem i livet som du har svårt att lösa själv? Ta hjälp av våra kuratorer! De är erfarna problemlösare och kan hjälpa dig att få dina rättigheter tillgodosedda av samhället.

Kuratorn kan hjälpa dig med

  • Stöd i kontakt med myndigheter
  • Om du hotas av vräkning
  • Samtalsstöd
  • Extra mat eller kläder
  • Hembesök

Boka tid

Kurator finns alltid på plats när Sociala centret är öppet. Du bokar tid genom att besöka centret och tala med personalen.

Inledande samtal

Besöket hos kuratorn börjar med ett inledande samtal, då du berättar för kuratorn vad du behöver hjälp med. Samtidigt får du veta vad kuratorn kan hjälp till med. Du kanske behöver hjälp från socialtjänsten eller annan offentlig myndighet? Då kan kuratorn hjälpa dig att hitta rätt stöd.

Stöd vid kontakt med myndighet

Kuratorn kan stödja dig vid kontakt med olika myndigheter och underlätta så att du kan få det stöd från samhället som du har rätt till. Det gäller exempelvis i kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden eller socialtjänsten.

Stöd vid uppsägning från bostad

Om du hotas av vräkning (uppsägning från din bostad), så är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har som hyresgäst. Våra kuratorer kan hjälpa till att kontakta hyresvärden och har tack vare god kunskap många gånger lyckats förhindra eller skjuta upp vräkningar.

Extra stöd

Av vår kurator kan du i vissa fall få behovsprövad och förstärkt hjälp till materiella behov, såsom en extra stor matkasse eller rekvisition till Myrorna. För det måste genomgå en mindre ekonomisk utredning. 

Samverkan med myndigheter

Våra kuratorer har tystnadsplikt och är anställda av Frälsningsarmén. Vi samverkar gärna med andra myndigheter, men bara då du har behov av det. Här har du rätt att vara anonym och det du samtalar med kuratorn om är din personliga ensak.

Besök utanför centret

Har du problem som vi behöver titta på utanför centret, så kan vi eventuellt göra ett besök. 

Samtalsstöd

Våra kuratorer kan också hjälpa dig som behöver tala om något som är svårt. Vi kan även i vissa fall följa med på utflykter och aktiviteter utanför centret. Om du känner dig ensam och fast i tillvaron kan du ta kontakt.

 

Samarbeten

Capio Vård för hemlösa Pelarbacken – vårdcentral som besöker centret varannan vecka

Polisens trygghetsgrupp

Stockholms stad – socialtjänsten, boendestödjare, uppsökarteamet, äldrelotsar och Enheten för hemlösa. Medborgarkontoret för hemlösa finns varannan fredag på centret

Gatujuristerna är varje onsdag på centret