Ge din gåva – stöd barnfamiljer i utsatthet i Nässjö!

Detta tror vi på:

Välkomnande

Vi har en öppen och kärleksfull gemenskap dit alla är välkomna. Vi möter alla människor utan åtskillnad utifrån var och ens unika värde och behov. Därför är verksamheten varierande och uttryckssätten flexibla.

Troende

Vi tror på en treenig Gud; Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi vill att alla människor genom frälsningen ska få uppleva ett liv tillsammans med Jesus Kristus. Frälsningen leder till ett liv i lärjungaskap där vi får vara med att vinna nya människor för Guds rike.

Hjälpande

Vi hjälper dem som har det svårt. Vi kämpar mot orättvisor och vill ge varje människa hopp och tro på framtiden. Vårt arbete sker mitt bland utsatta och behövande i samhället.

Utökade kärnvärden

För att förtydliga och bredda bilden av Frälsningsarmén önskas ibland följande komplettering i hur vi vill uppfattas. Frälsningsarmén är trovärdig, pålitlig och ärlig. Vi är praktiska och enkla. Vi vill synas. Vi vill vara nutida.

Uppdragsbeskrivning

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social hjälpverksamhet. Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. Vi delar med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån människors intressen och dagliga behov.

Internationellt mission statement

Frälsningsarmén är ett internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan. Vårt budskap är grundat i Bibeln. Vår tjänst motiveras av Guds kärlek. Vårt uppdrag är att sprida budskapet om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

LÄS MER

Frälsningsarméns Lärosatser
Vision 2025 Välkommen Hem - Livet med Jesus