Kontakta Lilla Bommens akut- och stödboende

Hit kan du vända dig med frågor om boendet.

Lilla bommen servering

Om stödboendet

Lilla Bommen var från början ett ungkarlshotell och har funnits i Göteborg sedan 1895. Med tiden så har det utvecklats till ett stödboende för hemlösa. Vårt mål är att utifrån den enskildes behov och förutsättningar ge ökad egenmakt och stärkt självkänsla. Frälsningsarmén är en kristen kyrka. En grundläggande värdering i den kristna tron är att människor har ansvar för varandra. Efter boendet på Lilla Bommen kan vi inom Frälsningsarmén erbjuda en vårdkedja med möjlighet att flytta till vårt drogfria stödboende, Nylösegården i Gamlestaden. Frälsningsarmén har boenden för personer med missbruksproblem på fler ställen i Sverige. Här kan Frälsningsarmén under en tid erbjuda de boende en fristad med omvårdnad och omsorg samt möjlighet att planera för framtiden. Vår personal finns tillgänglig dygnet runt för de boende.   Några enkla regler Vi har några enkla regler för att kunna bevara lugn och trivsel för alla i huset. Bland annat är det förbjudet att att ta in droger och alkohol samt att bruka våld och hot.   Eget rum, dagrum med mera Alla boende hos oss får ett eget rum, och totalt finns det 63 rum fördelade på två våningar. I huset finns två dagrum med TV, ett bibliotek samt en matsal. Toaletter, duschar och pentry finns, Tvättstuga disponeras efter bokning.   Städning och kläder Städning och bäddning sköts av den boende med stöd av kontaktpersonen. Vår ekonomipersonal kan hjälpa de boende med lagning av kläder och strykning. Ett mindre förråd av kläder och skor finns för gratis utdelning.

Nyheter och reportage

Här kan du läsa nyheter och reportage om Lilla Bommen och vårt arbete mot hemlöshet i Göteborg.

Vårdkedjan Göteborg

Våra boenden Lilla Bommen, Slussen och Nylösegården fungerar som en komplett vårdkedja i Göteborg med akutboende och stödboende, både symtomrelaterat och drogfritt. Det ger möjlighet att ge individanpassat stöd till personer i hemlöshet och missbruk hela vägen fram till drogfrihet. 

Stödboende för hemlösa missbrukare

Lilla Bommen är ett stödboende i centrala Göteborg, för vuxna som lever i hemlöshet och missbruk som behöver stöd för att förändra sin livssituation. Vårt boende tar emot vuxna individer från 18 år och uppåt, där behov kan finnas av stöd med anledning av tex hemlöshet, psykisk ohälsa, missbruksproblematik, samsjuklighet eller annat behov.

Alla placeringar sker via socialtjänsten. Stödboendets uppdrag är att stötta och motivera individen till att komma vidare till ett mer varaktigt boende.

Verksamheten arbetar utifrån vår värdegrund som bland annat värnar om alla människors lika värde och rätt till nya livschanser.

Ligger centralt i Göteborg, med spårvagn, tåg och buss mycket nära. Här bor du i eget rum som är fullt möblerat, med gemensam toalett/dusch, aktivitetsrum, TV- rum och matsal där det serveras tre mål mat om dagen. Maten lagas från grunden i vårt kök och är näringsriktig och varierande.

Drogtolerant boende

Lilla Bommen är ett drogtolerant stödboende som vänder sig till bostadslösa män över 18 år, med sociala problem och- eller drogproblem. Vårt syfte är att erbjuda ett boende med inriktning på trygghet och med ett respektfullt bemötande som är anpassat efter den enskildes behov, möjligheter och resurser.

Kontaktperson

På våra stödboenden arbetar vi utifrån ett förhållningssätt och bemötande som grundar sig i MI och KASAM, där vi bygger vidare på individens egna förmågor, kunskaper och inneboende resurser. Tillsammans med den boende arbetar kontaktpersonen med social träning, kartläggning, förstärkning av positiva beteenden samt med att strukturera upp vardagen. Kontaktpersonens uppgift är också att stödja den boendes utveckling och vara ett stöd i olika kontakter med myndigheter och andra. Vid behov har vi ADL-träning med de boende och uppmuntrar till gemensamma aktiviteter. Vi strävar efter individens delaktighet och arbetar därför tillsammans med varje klient utifrån uppdrag, med at anpassa våra insatser för att nå bästa resultat

Erfaren personal

Lokalerna är inte handikappvänliga vilket tyvärr inte ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder. Vi har bemanning dygnet, vaken natt. Vid behov finns alltid personal att nå i vår reception.

De som arbetar hos oss har en gedigen erfarenhet av missbruks- och samsjuklighets problematik. I personalgruppen finns formell kompetens med personal utbildade behandlingspedagoger, socialpedagoger, socionomer, drogterapeut eller har annan beteendevetenskaplig utbildning; alla med erfarenhet och vana att ta emot klienter med komplex problematik av olika slag. För oss är ett lågaffektivt bemötande självklart.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd

Vi har personal i lokalvård, kök och en vaktmästare