Barn och Ungdom

Torsdagsklubben

I Torsdagsklubben blandas aktiviteter för barn åk 1-6. Lek, pingis, pizza, bakning, disco, pyssel m.m. Vi välkomnar alltid nya barn under terminens gång som får prova på, men eftersträvar en stadig stabil grupp och att barnen ska vara med regelbundet under terminerna. 

Kontakta helst oss ledare via nedanstående telefon eller mejl innan ni kommer med ert barn om terminen redan startat.

Ansvariga ledare är Birgitta Lundin Isak Borén och Anna Bark.

Torsdagar 18.00-19.00.

Kontakt: mail: birgitta.lundin@fralsningsarmen.se Mobil: 073-920 64 94

 

Tacotisdag

Tacotisdag är en grupp för tjejer från åk 6 och uppåt. Vi träffas ca. en gång i månaden på tisdagar 16.00-18.00. Vi äter tacos tillsammans och sedan har vi olika samtalsteman i syfte att stärka tjejer i denna åldersgrupp.

Vill du veta mer eller vara med i gruppen kontakta Birgitta Lundin mail: birgitta.lundin@fralsningsarmen.se Mobil: 073-920 64 94

Medlemsavgift

Medlemsavgift i FA Ung är 150 kr/termin för barn över 7 år, dock max 300 kr/termin för en familj. Barn under 7 år behöver inte betala medlemsavgift.

I trygga händer

Vi vill att både barn, unga och ledare ska känna sig trygga när de är med i vår verksamhet. Därför utbildas våra ledare i programmet "I trygga händer" (ITH), en etisk vägledning för att förhindra att barn och unga ska utsättas för all form av övergrepp när de kommer till oss.