Vad tror vi

Att besöka gudstjänster, samlingar med mera är ett sätt att få veta mer om vad vi tror på i Frälsningsarmén i Finspång. Ingen är färdig eller har alla svar, men dina frågor och funderingar bidrar säkerligen till vår gemensamma upptäcksfärd!

Att tro är att hoppas

Att tro på Gud är att tro att det finns hopp. Ett hopp inför döden och ett hopp inför livet. Även om det inte verkar så.

Men det kristna hoppet är inte detsamma som att vi vinner på Bingolotto och vi blir lyckliga under en tid innan hårda verkligheter tar överhanden igen. Det är inte heller som att vi tänker positivt, tar oss i kragen och orkar lite till. Det här hoppet kan ingen gräva fram med hjälp av egna försök. Det är en gåva.

Att tro på Jesus

Många tror på "något" eller "någon". Man kan tycka att tron på Jesus är begränsad tro. Men de som börjat tro på Jesus brukar uppleva att det är just  i denna avgränsning som livets mysterium verkligen öppnar sig.

Det går inte att hitta livets Gud i sig själv. Det går inte att nå fram till livets Gud genom prestationer, läror, principer eller normer. Den kristna tron är inte så mycket en religion, utan snarare att lära känna en person - Jesus.

Jesus säger själv i Bibeln: "Jag är sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig". Därför tror kristna på just Jesus - på hans liv, död och uppståndelse.

Att genom denna tro nå fram till en Gud som bryr sig om hur vi mår och vad vi drömmer om är en gåva som vi människor erbjuds utan att ha förtjänat det.