Medlemskap

Alla som tror på Jesus och vill följa honom, är välkomna att bli medlemmar i Frälsningsarmén.

Att bli medlem innebär att man gör Frälsningsarmén till sin kyrka, att man blir delaktig i den lokala kårens gemenskap, deltar i gudstjänster och församlingsliv och bidrar praktiskt och ekonomiskt i verksamheten, utifrån sina möjligheter och sin förmåga.

Att vara medlem innebär också att man bejakar den kristna tron som den presenteras i Frälsningsarméns lärosatser och att man respekterar att Frälsningsarmén är en alkohol- och drogfri gemenskap.

Soldat i Frälsningsarmén

En medlem kan välja att bli frälsningssoldat. Det innefattar ett tydligt val av livsstil och den som blir soldat skriver därför under en livsstilsdeklaration - "En frälsningssoldats beslut" ("En frälsningssoldats förbund")''

Om du vill bli medlem

Om du vill bli medlem så kontakta oss på Frälsningsarmén i Finspång (se kontaktinformation).