Program

 

 

Söndag 19 Maj  10:00 Gudstjänst i Stenviken

Isak Borén, musikkåren, medtag egen fikakorg.

 

Torsdag 23 Maj 10:00 Ekumenisk bön på FA.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.