Värdegrund HVB hemmet

 

Vi tror på att varje barn har rätt till en trygg och kärleksfull miljö där deras utveckling och tillväxt kan främjas. På HVB-hemmet för familjer är vår värdegrund följande:

Barnets bästa

Vi sätter alltid barnets bästa i centrum för allt vi gör och strävar efter att erbjuda en hög kvalitet av stöd och vård som hjälper dem att nå sin fulla potential.

Trygghet och säkerhet

Vi skapar en trygg och säker miljö där barnen kan känna sig bekväma och skyddade genom noggrann screening, utbildning i säkerhet och regelbunden uppföljning av säkerhetsåtgärder.

Kommunikation och samarbete

Vi värdesätter öppen och ärlig kommunikation med barnen och deras familjer samt samarbetspartners för att skapa en miljö där alla känner sig lyssnade på och respekterade. Vi strävar efter att involvera familjerna i beslutsfattande och kontinuerlig uppföljning.

Inkludering och mångfald

Vi respekterar och uppmuntrar mångfald och inkludering i vårt arbete. Vi skapar en miljö som är öppen och välkomnande för alla oavsett bakgrund eller erfarenhet. Vi ser till att vår personal representerar olika kulturella och etniska bakgrunder och främjar en förståelse för och respekt för olika identiteter och livsstilar.

Kontinuerlig förbättring

Vi är engagerade i en ständig process av utvärdering och förbättring för att säkerställa att vi alltid ger den bästa möjliga vård och stöd till barnen och deras familjer. Vi utvärderar regelbundet våra metoder och rutiner och implementerar relevanta åtgärder. Vi investerar också i kontinuerlig utbildning och professionell utveckling för vår personal för att säkerställa att de har den kunskap och de färdigheter som krävs för att ge bästa möjliga stöd.

Vi är stolta över att arbeta på HVB-hemmet för familjer och åtar oss att följa vår värdegrund för att ge barnen och deras familjer de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Genom att aktivt arbeta med vår värdegrund genom olika aktiviteter, samtal och utbildning säkerställer vi att den genomsyrar vår verksamhet och skapar en meningsfull och trygg miljö för alla.